Sada na finální čistění FIX-IN

search

Sada na finální čistění FIX-IN

 
K999901
18,90 €
22,87 € Včetně DPH

Vaše množstevní sleva

Množství Jedn. cena Ušetříte
10 15,90 € 15.87%

Toto je zpráva o omezení přepravy. Mimo Evropu? Kontaktujte nás pro více informací.

Čištění skla nebylo nikdy lehčí. Vyzkoušejte FIX-IN sadu na čištění pro koncové uživatele a přesvědčte se sami. Tato sada představuje výborné řešení jak na čištění skel AGC matovaných kyselinou, tak čištění antireflexního skla Planibel Clearsight. Stačí pouze aplikovat FIX-IN Čistič na sklo a finální matný vzhled podtrhnout naší speciální houbičkou. Velikost houbičky si můžete sami uříznout podle Vašich požadavků. Detailnější informace naleznete v našem Návodu na čištění skel AGC matovaných kyselinou.

K999901
Hmotnost
0,92 kg
Obsah
660 ml
Výrobce
AGC

Čistič na sklo (SDS) CZ - (233.13k)

Bezpečnostní list Stáhnout

Čištění skla matovaného kyselinou (Sada na finální čištění)

Watch the video

Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P260 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P501 Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZÍSKEJTE BEZPLATNOU ZÁRUKU
& SLEVY

K instalaci skla použijte produkty FIX-IN
a získejte 5 nebo 10letou záruku na sklo.

Nechte náš Projektový konfigurátor FIX-IN počítat za vás a užijte si navíc
speciální slevu.

Mohlo by se vám také líbit