Czyszczenie szkła trawionego kwasem
(Zestaw czyszczący FIX-IN dla użytkowników końcowych)