Zestaw czyszczący FIX-IN dla użytkowników końcowych

.

18,90 €
22,87 € w tym podatek VAT
/ zestaw

Kod produktu: K999901

W magazynieTwój upust

  • 10 szt. 15,90 € / szt. / -16%
Czyszczenie szkła nigdy nie było łatwiejsze. Wypróbuj nasz zestaw czyszczący FIX-IN dla użytkowników końcowych i odkryj je samodzielnie.Ten zestaw jest idelanym rozwiązaniem do czyszcenia naszych szkieł trawionych kwasem a także szkła antyrefleksyjnego Planibel Clearsight. Wystarczy zastosować FIX-IN Glass Cleaner i wykonać ostatni dotyk naszą specjalną gąbką. Gąbkę można ciąć według własnych potrzeb. Więcej informacji można znaleźć w naszym Przewodniku o Czyszczeniu szkła trawionego kwasem.

Dodatkowy

Additional Information

Przetwórca AGC
Waga 0.92 kg
Wymiary 30 x 20 x 10 cm
Opakowanie FIX-IN Glass Cleaner: 660 ml

Pliki do pobrania

Pobierz kartę charakterystyki powyże (format PDF).

 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaH222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Zwroty wskazujące środki ostrożnościP210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
 P102 Chronić przed dziećmi.
 P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 P260 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
 P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 P501 Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi.
X