FIX-IN Sada na finální čistění

.

483,65 Kč
585,22 Kč s DPH
/ sada

Kód produktu: K999901

sklademVaše sleva

  • 10 kusů 406,88 Kč / kus / -16%
Čištění skla nebylo nikdy lehčí. Vyzkoušejte FIX-IN sadu na čištění pro koncové uživatele a přesvědčte se sami. Tato sada představuje výborné řešení jak na čištění skel AGC matovaných kyselinou, tak čištění antireflexního skla Planibel Clearsight. Stačí pouze aplikovat FIX-IN Čistič na sklo a finální matný vzhled podtrhnout naší speciální houbičkou. Velikost houbičky si můžete sami uříznout podle Vašich požadavků. Detailnější informace naleznete v našem Návodu na čištění skel AGC matovaných kyselinou.

Vlastnosti

Další informace

Výrobce AGC
Hmotnost 0.92 kg
Rozměry 30 x 20 x 10 cm
Obsah FIX-IN Glass Cleaner: 660 ml

Ke stažení

Bezpečnostní list ke stažení výše (PDF formát).

 Signální slovo: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnostiH222 Extrémně hořlavý aerosol.
 H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházeníP210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 P260 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.
 P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 P501 Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
X